Nieuws

Op woensdag 25 mei zijn de eerste resultaten van het traject ‘Vermindering administratieve lasten in de eerstelijnszorg’ aan minister Schippers gepresenteerd. Bij het in ontvangst nemen toonde minister Schippers (VWS) zich blij te constateren dat er een basis is gelegd voor het maken van afspraken over het verminderen van administratieve last.

Werk je al enkele jaren in dienst als diëtist, ergotherapeut, huidtherapeut, logopedist of oefentherapeut Cesar en Mensendieck en wil de voor jezelf beginnen? Of heb je pas het diploma gehaald voor één van deze paramedische beroepen en wil je in de eerstelijn aan de slag? Dan is PPN-startersdag het evenement voor jou.

Op 2 oktober is het Paramedisch Platform Nederland (PPN) formeel een federatie geworden om zo met een sterkere stem de achterban gezamenlijk te vertegenwoordigen naar onder meer politiek en zorgverzekeraars.