Voorbereidingen voor onderzoeksprogramma Paramedische zorg

Op dit moment werken verschillende partijen vanuit het paramedische veld, aan voorbereidende activiteiten voor het opstellen van een onderzoeksprogramma voor Paramedische zorg. Zij doen dit met subsidie van ZonMw.

 

Wetenschappelijk onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de nodige kwaliteitsverbetering in de (para)medische zorg. Voor zorg die patiëntgericht is en waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Voordat ZonMw een mogelijk onderzoeksprogramma kan opstarten, is eerst een onderzoekskader nodig; een raamwerk met onderzoekslijnen en implementatievraagstukken.

 

De voorbereidende activiteiten bestaan uit:

-        opstellen van kennisagenda’s voor oefentherapie, logopedie, diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie en podotherapie

-        in kaart brengen van de patient journey en de toegevoegde waarde

-        kennis ophalen uit bijeenkomsten

 

Het laatste nieuws leest u op www.zonmw.nl/paramedischezorg