Regionaal samenwerken

 

Rond de zomer zijn de leden werkzaam in de eerste lijn via een enquête gevraagd naar hun behoeften met betrekking tot multidisciplinaire samenwerking. Uit de antwoorden van 580 respondenten kwam duidelijk naar voren dat er al het één en ander gebeurt binnen verschillende regio’s en er zeker behoefte is aan (meer) multidisciplinaire samenwerking. De resultaten van de enquête zijn met een dertigtal leden van de vijf beroepsgroepen uit voornamelijk de REOS en Robuust gebieden besproken op een bijeenkomst begin oktober.
Enkele uitkomsten waren:
- luister goed naar de andere zorgverlener
- leer elkaars specialisme(n) kennen
- wederkerigheid en vertrouwen zijn belangrijk
- het draait om de patiënt!
- gebruik bij bijeenkomsten een thema en maak het laagdrempelig
- maak gebruik van digitale mogelijkheden en zie elkaar niet als concurrent.

Voor een volledig verslag van de avond, klik hier.  

 

Ook werd tijdens de avond een rol voor het ROS’en (Regionale OndersteuningsStructuren) zichtbaar.
Om de multidisciplinaire samenwerking vorm te geven maken we gebruik van het ROS netwerk. Er zijn gesprekken gevoerd met twee actieve, grote ROS’en, te weten: REOS (regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord) en Robuust (Zeeland, Brabant, Limburg, Rijk van Nijmegen en Noordelijke Maasvallei). Begin 2018 verwachten we een aantal concrete projecten samen met de REOS en Robuust te kunnen opstarten. Door als ROS’en en PPN samen te werken kunnen we in kaart brengen wat al gedaan is en knelpunten verhelderen om vervolgens netwerken op te zetten.

 

Wij krijgen positieve reacties van leden op ons initiatief. Dat sterkt ons om met enthousiaste leden in de diverse regio’s de netwerken op te starten en de financiering van het opzetten van de netwerken van de grond te krijgen.

 

Als werkgroep gaan we met goede moed het nieuwe jaar in.