PPN tevreden over regeerakkoord

Op dinsdag 10 oktober is het regeerakkoord van het kabinet Rutte III gepresenteerd. PPN vindt het zeer positief dat het kabinet de versterking van de eerstelijnszorg voortzet en dat de rol van de paramedicus er expliciet in genoemd wordt.
De paramedicus als samenwerkingspartner van de huisarts is noodzakelijk om de zorg dichtbij, veilig en betaalbaar te houden. Daarnaast is PPN zeer tevreden met de extra gelden die vrijgemaakt worden voor ouderenzorg en preventie. Ook als er (nog) geen sprake is van ziekte, levert de paramedicus een enorme bijdrage aan het dagelijks functioneren van de cliënt.

 

Rol paramedicus in substitutie van zorg duidelijk benoemd 

Het kabinet wil de substitutie van zwaardere, duurdere tweedelijnszorg naar goedkopere eerstelijnszorg bewerkstelligen. In het kader van zinnige, zuinige zorg onderschrijven wij dit als paramedische beroepsverenigingen volledig. Bovendien wordt onze positieve rol in de uitwerking van de substitutie expliciet benoemd en geduid: de inzet van paramedici verhoogt de veerkracht, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de cliënt waardoor onnodige verwijzing naar de duurdere tweedelijnszorg wordt voorkomen. Een bevestiging van onze duidelijke meerwaarde, waar wij erg blij mee zijn. 

 

Preventie
PPN vindt het zeer positief dat het kabinet echt wil investeren in preventie. Het aangekondigde nationale preventieakkoord biedt paramedici kansen om met alle betrokken partijen – verzekeraars én gemeenten, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders - concrete afspraken te maken over het breed inzetten van bewezen interventies. PPN wil hierbij wel een kanttekening plaatsen en vraagt zich af of het structurele budget dat het nieuwe kabinet ter beschikking stelt voor al haar preventieactiviteiten (170 miljoen de komende 4 jaar en daarna 20 miljoen per jaar) toereikend is voor de structurele bekostiging van deze interventies.

 

Forse investering in ouderenzorg 

Elke oudere heeft recht op goede zorg, in de thuissituatie én in het verpleeghuis. Als paramedici komen wij dagelijks met de complexiteit van zorg bij ouderen in aanraking. Wij kunnen niet genoeg het belang benadrukken van volwaardig participeren in de samenleving. Daarom juichen wij het enorm toe dat er extra geld (180 miljoen voor de wmo en 2 miljard voor de verpleeghuiszorg) voor ouderenzorg vrijgemaakt wordt. Deze investering zal onder andere bijdragen aan een grotere zelfredzaamheid én kwaliteit van leven. Een streven dat hoog in het vaandel staat bij de paramedische beroepsverenigingen.