Paramedici voeren actie

Op 3 juli is er actie gevoerd door verschillende paramedische disciplines (oefentherapie, logopedie, diëtetiek, fysiotherapie en ergotherapie). Georganiseerd door de Actiegroep Paramedie hebben paramedici aandacht gevraagd voor de positie van de eerstelijns zorgverleners. Het gaat om het duurzaam kunnen leveren van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek, paramedici spelen hierin een grote rol. Zij leveren zorg dichtbij huis tegen lage kosten.

 

Laag salaris 

"Een van de grote problemen zijn de tarieven die de zorgverleners betaald krijgen", zegt Theo van der Bom van het Paramedisch Platform Nederland. "Die zijn zo laag dat faillissementen dreigen, er geen medewerkers te krijgen zijn en het salaris heel laag is. Dat betekent dat er juist voor diegenen die de juiste zorg op de juiste plek willen realiseren, een hoge werkdruk ontstaat."

 

In juni is met de minister, zorgverzekeraars en patiëntenfederaties een akkoord op hoofdlijnen vastgesteld voor paramedische zorg. "Maar daarin staan geen concrete afspraken over de achterstanden die we hebben bij de tarieven", zegt Van der Bom. "We zijn in gesprek om dat te corrigeren, maar de nood is acuut. Vandaar deze demonstratie."

 
Schrijnend

Als directeur-bestuurder van de de beroepsvereniging voor ergotherapeuten krijgt Van der Bom te veel signalen dat het niet langer gaat. "Ergotherapeuten die stoppen met hun praktijk omdat ze het niet meer kunnen bolwerken. Die gaan werken in een revalidatie-instelling of ziekenhuis omdat ze dan een cao-loon krijgen. Dat is heel verdrietig, want dat zijn mensen met hart voor het vak."

 

Dit is volgens Van der Bom al een aantal jaar aan de gang. "Maar nu het wordt schrijnend. Het water staat ons aan de lippen. Want inmiddels is er een tekort aan ergotherapeuten en logopedisten. Het werk is nog wel aantrekkelijk, maar de beloning en omstandigheden zijn dat niet."

 
Weinig waardering

Het is in de ogen van de actievoerders noodzakelijk dat er kritisch gekeken wordt naar de omstandigheden waaronder de zorgverleners hun zorg moeten leveren. Zij ervaren veel werkdruk en te weinig waardering (lees: te lage tarieven). De besturen van de beroepsverenigingen voor oefentherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie herkennen de zorgen van de actievoerders . Zij zijn op bestuurlijk niveau hard aan de slag met deze vraagstukken.

 

De actie ging voor af aan het Algemeen Overleg eerstelijnszorg. Tweede Kamerleden en m.n. de leden van de Vaste Commissie volksgezondheid waren uitgenodigd de manifestatie bij te wonen. Zij kregen een brief van de actievoerders overhandigd met daarin onderbouwd de problematiek. (Bron: NOS, 3 juli)