Skip to main content

Nieuwe subsidieronde voor regio-impuls

Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek opent op 13 mei 2022 een nieuwe subsidieronde voor het aanvragen van een Regio-impuls. Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen tot 23 juni.

Voor wie?

De Regio-impuls richt zich op regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die al een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht. De beoogde projectplannen zijn gebaseerd op een bestaand regiobeeld, de regio-opgave en regiovisie die de gewenste transformatie beschrijft. Voor het aanvragen van subsidie bestaat een samenwerkingsverband minimaal uit:

  • (een vertegenwoordiging van) burgers;
  • een aanbieder uit het zorgdomein (cure en/of care);
  • een aanbieder uit het ondersteunings- of welzijnsdomein (sociaal domein);
  • een financier van zorg (gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoor).

Praktische informatie

De subsidieaanvraag kan tot 23 juni 2022, 14:00 uur worden ingediend. Per samenwerkingsverband kan maximaal €75.000,- aangevraagd worden. De Regio-impuls richt zich op regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die al een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht. De beoogde projectplannen zijn gebaseerd op een bestaand regiobeeld, de regio opgave en regiovisie die de gewenste transformatie naar passende zorg beschrijft.

Ga naar de subsidieoproep