Bestuurlijke zwaargewichten gaan regeldruk verminderen

Onder leiding van Gerlach Cerfontaine gaat de regiegroep (Ont)regel de Zorg ervoor zorgen dat professionals in de zorg zo snel mogelijk merken dat de regeldruk afneemt. De regiegroep, die bestaat uit alle zorgsectoren, verzekeraars en inspectie, is op initiatief van minister Bruno Bruins ontstaan en brengt de administratieve lasten terug.

 

Theo van der Bom, directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland en voorzitter van PPN, neemt namens PPN deel aan deze regiegroep. De beweging (Ont)regel de Zorg (ORDZ) bestaat uit verschillende partijen die betrokken zijn en zich inzetten inzake zorgadministratie en regels, met als doel administratieve druk bij zorgverleners te verminderen. Het doel hiermee is dat de zorgverlener meer aandacht heeft voor de cliënt.

 

Om ervoor te zorgen dat zorgverleners minder regels ervaren komt er een website waar overbodige regels geplaatst kunnen worden. Met een barometer wordt gemeten of de administratieve druk afneemt.

 

Voor meer informatie: https://www.ordz.nl/regiegroep-brengt-ontregel-de-zorg-verder/