Zorgverplaatsing naar de paramedische sector

Zorg op de Juiste plek biedt kansen voor de paramedische sector. De vraag is wat de kansen zijn en hoe we die nationaal kunnen benutten. In opdracht van het ministerie van VWS, directie MEVA en CZ, zijn de mogelijkheden van zorgverplaatsing onderzocht van zowel voorbehouden als niet-voorbehouden handelingen van medischspecialistische zorg (MSZ) en huisartsenzorg (HZ) naar paramedische zorg (PZ).