Pilot Breda: Juiste zorg op de juiste plek

Samen sterk 

Rondom de patiënt bestaan al vele multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, denk hierbij aan het Parkinson netwerk, oncologie netwerk of misschien wel iets specifieks bij jou in de wijk. De aanvlieghoek van PPN is net vanuit de andere kant; eerst op regioniveau verbondenheid tussen de verschillende disciplines en daarna dichterbij de patiënt. Als paramedische beroepsgroep zijn we relatief klein t.o.v. de KNGF of medische beroepsgroepen. De beroepsgroepen van de verenigingen van oefentherapie, huidtherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie zijn kleiner. Samen staan we als PPN sterk en worden we gehoord.

 

Voordeel voor de patiënt
Verbinden gebeurt eerst op regionaal niveau om een gesprekspartner te vormen voor de gemeente en ziekenhuizen. Van daaruit per wijk om de interdisciplinaire samenwerking dichter rondom de patiënt te trekken. In grove lijnen vraagt dit van de zorgverlener een integrale kijk naar de “patiënt”, kennis van de andere disciplines, actieve deelname aan PPN vergaderingen (in de wijk) en de mindset om samen te werken. Zo kan de juiste zorg geboden worden op de juiste plaats. Zodra dit op poten staat heeft dit een enorm voordeel voor de patiënt. Een hulpvraag op een ander vakgebied kan eerder herkend worden, de korte lijn geeft de patiënt vertrouwen en door meerdere invalshoeken kan een hulpvraag eerder beantwoord worden.

Dietist Diede na afloop van de bijeenkomst: 'Het is goed om te zien dat er al veel netwerken zijn die gericht zijn op bepaalde ziektebeelden. Nu willen we proberen om er gezamenlijk een mooie, uitgelijnde chaos te maken. Paramedici werken al samen, maar nu gaan we ECHT een netwerk starten zodat we weten wie we zijn en wat we doen in Breda. We streven naar meer connectie.'

 

Oefentherapeut Cesar Gemma: 'Ik neem in eerste instantie niet deel voor meer geld in het laatje. Met al deze ondernemers om de tafel zitten en werken aan een gezamenlijk doel is inspirerend. De zoektocht naar ieders sterke punten (persoonlijk of beroepsmatig) en die bundelen, zorgt voor verbondenheid i.p.v. verdeeldheid en concurrentie. Hierdoor ga ik ook weer kritisch kijken naar mijn eigen sterke punten en deze duidelijker neerzetten. Ik zie nieuwe kansen. Uiteindelijk gaat de zorg die jij wilt leveren in jouw praktijk komen.'

 

Uiteindelijk doel

De projectgroep regionaal samenwerken van PPN krijgt wel eens de vraag wat het uiteindelijke doel is van de regionale initiatieven. We hopen dat de zorgroepen, huisartsen en verwijzers in de toekomst één contactpersoon hebben. Dat verwijzers deze persoon kunnen bellen als een cliënt een paramedische hulpverlener nodig heeft. We zijn nu bezig met hoe de verwijzing naar de juiste paramedicus vervolgens achter de schermen georganiseerd is.