Op weg naar een paramedisch samenwerken in Breda 

Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. De essentie van het rapport de Juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). PPN heeft een subsidie aanvraag ingediend bij VWS voor het project PPN regionaal samenwerken, omdat het een concreet voorbeeld is van de Juiste zorg op de juiste plek.

Wat hebben we 27 juni gedaan?

 

Praktische vragen besproken
* De aanwezigen willen graag de fysiotherapeuten bij de start van de pilot betrekken.
* Ondersteuning van PPN en Robuust is gewenst, zowel financieel als met kennis en kunde.

* We spreken af dat het netwerk voor deze pilot zich beperkt tot de grenzen van de stad Breda.


De huidige netwerken (van mono- tot multidisciplinair) in Breda geïnventariseerd

Wijkkompas: methodiek

Bij een multidisciplinaire samenwerking is het wenselijk een gezamenlijke methodiek te gebruiken. Het wijkkompas is hier een voorbeeld van. Vanuit de patiëntreis wordt binnen het netwerk in beeld gebracht welke zorg een patiënt nodig heeft, met welke disciplines deze patiënt contact heeft en hoe de zorg geoptimaliseerd kan worden rondom de gestelde hulpvraag. Voorwaarde is de wijk in beeld te hebben en elkaar te kennen. Hiermee zal de formele en informele zorg met elkaar verbonden worden, afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt.


Voorstel en vervolg: wijken met kartrekkers
 
Om een concreet vervolg te geven is besloten een groep van twaalf leden te gaan vormen, twee leden per beroepsgroep. Deze groep gaat aan de slag met het opzetten van het netwerk. De wens is uitgesproken de aanpak per wijk te gaan uitvoeren. In september is een vervolgbijeenkomst ingepland.