PPN regio Breda

Zorg op de Juiste plek biedt kansen voor de paramedische sector. De vraag is wat de kansen zijn en hoe we die nationaal kunnen benutten. In opdracht van het ministerie van VWS, directie MEVA en CZ, zijn de mogelijkheden van zorgverplaatsing onderzocht van zowel voorbehouden als niet-voorbehouden handelingen van medischspecialistische zorg (MSZ) en huisartsenzorg (HZ) naar paramedische zorg (PZ).

 

Paramedisch Platformregio Breda is gestart. Een initiatief dat moet leiden tot een betere samenwerking tussen en binnen paramedische disciplines. Een goed samenwerkend paramedisch platform vormt een krachtige gesprekspartner richting o.a. huisartsen zorggroepen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Bekijk hier de eerste nieuwsbrief en schrijf je in om deze automatisch te ontvangen. 

Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. De essentie hiervan is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) wil daarom in de toekomst zoveel mogelijk paramedisch hulpverleners met elkaar verbinden. Om dit te bereiken is deze zomer de pilot Regionaal samenwerken Breda gestart. Op 22 september was de derde bijeenkomst. Een van de deelnemers legt het regionale project hieronder uit. 

Verslag van de bijeenkomst op 27 juni 2018

 

Eind juni was de tweede bijeenkomst om te komen tot de pilot Regionaal samenwerken Breda. Bij de voorbereiding werkt het Paramedisch Platform Nederland (PPN) samen met de Ros Robuust. Het doel van de bijeenkomst was het bespreken van concrete vervolgstappen om het netwerk Breda op te zetten. Alle vijf de disciplines (ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en diëtetiek) van PPN waren vertegenwoordigd. 

Hoe vorm je een goed georganiseerd paramedisch aanspreekpunt voor de zorgverzekeraar, zorgnetwerken, verwijzers, organisaties als ROS en gemeente? Hoe word je tijdig bij het zorgproces ingeschakeld? En hoe informeer je elkaar als paramedici vervolgens? Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) start een pilot om dit in Breda te realiseren. Riky de Veth van Robuust (een van de ROS’en) ondersteunt hierbij.