ppn2.jpg

Federatie

Het Paramedisch Platform Nederland is in 2013 officieus van start gegaan als overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen. Vijf verenigingen hebben besloten deze samenwerking te formaliseren en hebben gekozen voor de federatie vorm. 

 

De Federatie Paramedisch Platform Nederland (PPN) is op 2 oktober 2015 officieel opgericht en wordt gevormd door 5 paramedische beroepsverenigingen:

 

  • Ergotherapie Nederland (Ergotherapeuten)
  • NVD (Diëtisten)
  • NVH (Huidtherapeuten)
  • NVLF (Logopedisten)
  • VvOCM (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

 

De Federatie PPN zet zich in voor zinvolle en zuinige zorg, dichtbij de cliënt, met als doel de kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid te verbeteren. 

 

PPN wil dit onder meer bereiken door contact te onderhouden met relevante partijen en partners, het volgen en bijdragen aan (inter-)nationale ontwikkelingen en de positionering van de paramedische professionals, voor zover dit het individuele belang van een beroepsgroep overstijgt en niet strijdig is met de belangen van één van de beroepsverenigingen.

 

De Federatie PPN vertegenwoordigt zo’n 13.000 aangesloten individuele leden en in totaal ruim 20.500 paramedische beroepsbeoefenaren.