Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

De NVH behartigt de belangen van de huidtherapeut. De huidtherapeut is opgeleid om de zieke en/ of beschadigde huid te behandelen. De huidtherapeut stelt zelfstandig en in samenspraak met de patiënt een behandelplan op na het uitvoeren van screening (in geval van DTH), anamnese en onderzoek met gezondheidsbevordering als doel.
Huidtherapeuten behandelen patiënten op verwijzing van en/of in samenwerking met een huisarts of medisch specialist. Bovendien zijn huidtherapeuten direct toegankelijk.

Sinds januari 2011 is de Directe Toegankelijkheid Huidtherapie (DTH) een feit.

  • Aantal NVH-leden: 770
  • Totaal werkzame / geregistreerde huidtherapeuten: 950
  • Omzet (als % van de zorgkosten): n.b.
  • 50% heeft als ondernemer een eigen praktijk. De overige leden werken in loondienst bij een paramedische praktijk, ziekenhuis of andere zorginstelling.