Activiteiten

Activiteiten 2017:

 • Ondertekening Bestuurlijk Akkoord (op 22 april 2017)
 • Startersdag 2017 op 17 juni
 • Manifest aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Brief aangeboden aan informateur Schippers

Activiteiten 2016:

 • Startersdag 2016
 • Afsluiten Wkkgz Klachten- en geschillenregeling voor leden

Activiteiten 2015:

 • Brief aan de Vaste Commissie VWS rond de behandeling van het hinderpaalcriterium
 • Brief aan Zorgverzekeraars Nederland over de macht van zorgverzekeraars
 • Brief aan Achmea over contracteerproces
 • Brief aan de Vaste Commissie VWS rond de behandeling wetsvoorstel marktordening gezondheidszorg
 • Brieven aan de politieke fracties rond het zorgakkoord in het kader van de begroting 2014
 • Brief aan de Vaste Commissie VWS over de introductie van de budgetpolis door Schippers
 • Persbericht over de budgetpolis
 • Persbericht rond de afschaffing  vrije artsenkeuze